FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Kto może wziąć udział w loterii?
Udział w loterii może wziąć osoba zamieszkała na terenie Bielska-Białej, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2018 rok w jednym z urzędów skarbowych w Bielsku-Białej, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania.
Czy loteria skierowana jest do wszystkich podatników? Czy rozliczając PIT w Bielsku-Białej od lat mogę również wziąć udział w loterii?
Tak. Loteria jest skierowana do wszystkich podatników, którzy rozliczą PIT w Bielsku-Białej za 2018 rok - dla tych, którzy rozliczają się tutaj od lat oraz tych, którzy zrobią to po raz pierwszy.
Czym jest miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (PIT)?
Według definicji to ośrodek interesów życiowych - osobistych i gospodarczych. Przy czym centrum interesów osobistych to powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc.). Natomiast ośrodek interesów gospodarczych to działalność zarobkowa (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc). Podatnik sam musi zdecydować, gdzie jest centrum jego życia (miejsce zamieszkania).
Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla uczestników loterii?
W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Bielska-Białej, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2018 rok w jednym z urzędów skarbowych w Bielsku-Białej, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania.
Czy emeryt lub rencista może wziąć udział w loterii?
Tak
Kto nie może wziąć udziału w loterii?
W loterii nie mogą brać udziału pracownicy organizatora loterii, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zatrudnieni na urzędniczych stanowiskach kierowniczych oraz członkowie zarządów spółek z większościowym udziałem Gminy Bielsko-Biała.
Jestem zameldowany w Rzeszowie, ale pracuję w Bielsku-Białej, i tu wynajmuję mieszkanie, czy mogę wziąć udział w loterii?
Pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym zostanie wpisany bielski adres zamieszkania i odpowiedni Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej.
Jestem cudzoziemcem na stałe mieszkającym w Bielsku-Białej od 5 lat. Tu pracuję, czy mogę wziąć udział w loterii?
Tak. Należy wskazać w deklaracji podatkowej PIT – Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania.
Czy przy zgłaszaniu udziału w loterii muszę pokazywać lub udostępniać rozliczony PIT?
Nie. PIT, a właściwie jego pierwsza strona, jest potrzebna tylko w przypadku wygrania którejś z nagród.
Rozliczam PIT razem z żoną. Czy możemy zgłosić dwie osoby do loterii czy tylko jedna osoba może się zgłosić?
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT – Bielsko-Biała jako miejsce zamieszkania.
Czy jeśli wygram nagrodę mogę zamiast nagrody wziąć jej równowartość pieniężną?
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
Czy mogę sprzedać nagrodę, którą wylosowałem w loterii?
Oczywiście. Nie ma żadnych ograniczeń.
Jak mogę dostarczyć deklarację podatkową PIT za 2018 rok do urzędu skarbowego w Bielsku-Białej właściwego ze względu na adres zamieszkania, aby wziąć udział w loterii?
Każdym sposobem przewidzianym przez prawo podatkowe. Czyli drogą elektroniczną, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, nadanie drogą pocztową lub innym możliwym sposobem. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji bielski adres zamieszkania i przesłać do właściwego urzędu skarbowego w Bielsku-Białej.
Czy muszę zgłaszać zmianę miejsca zamieszkania poprzedniemu urzędowi skarbowemu?
Nie ma takiej potrzeby. Urzędy Skarbowe robią to automatycznie.
Dlaczego Gmina Bielsko-Biała organizuje loterię „Rozlicz PIT w Bielsku-Białej”
Loteria jest częścią kampanii społecznej prowadzonej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, której głównym celem jest przekonanie "nowych" mieszkańców, żeby roczną deklarację podatkową PIT złożyli właśnie w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień mieszkają, pracują, studiują, korzystając z bielskiej komunikacji i infrastruktury. Dzięki temu część pieniędzy z podatku trafi do budżetu miasta i będzie mogła być przeznaczona na realizację inwestycji i przedsięwzięć wspierających rozwój Bielska-Białej. Ile pieniędzy z podatku trafia do budżetu miasta można się dowiedzieć ze specjalnej witryny www.um.bielsko.pl/budżet. A przy pomocy kalkulatora obliczyć, ile miesięcznie z naszego wynagrodzenia miasto wydaje np. na edukację, czy ochronę środowiska.